Dịch vụ nâng cấp, sửa lỗi, tối ưu, thiết kế blogspot

Tạo mục lục bài viết cho blogspot

Tạo mục lục bài viết cho blogspot

Cập nhật ngày Bởi

Bài viết này mình hướng dẫn cách Tạo mục lục bài viết cho blogspot, Table of Contents cho blogspot với nhiều cấp tự động nhận thẻ H2, H3, H4 làm mục lục của bài viết.

Mục lục bài viết blogspot là gì?

Mục lục trong bài viết sẽ giúp người đọc dễ dàng di chuyển đến phần họ muốn mà không cần phải kéo chuột quá lâu. Đồng thời, nó như một bảng sắp xếp nội dung của bạn được ngăn nắp và dễ hiểu hơn. Chẳng hạn, với một bài viết có nội dung khá dài như thế này nếu không có mục lục rất khó để giữ chân khách hàng lâu hơn.


Cách cài đặt mục lục bài viết cho blogspot.

Bước 1: Thêm CSS

Các bạn copy CSS bên dưới dán trước thẻ đóng </b:skin> và lưu lại.post-body ul{padding:0 0 0 15px;margin:10px 0}

.rtl .post-body ul{padding:0 15px 0 0}

.post-body li{margin:5px 0;padding:0}

.post-body ul li,.post-body ol ul li{list-style:none}

.post-body ul li:before{display:inline-block;content:'\2022';margin:0 5px 0 0}

.rtl .post-body ul li:before{margin:0 0 0 5px}

.post-body ol{counter-reset:ify;padding:0 0 0 15px;margin:10px 0}

.rtl .post-body ol{padding:0 15px 0 0}

.post-body ol > li{counter-increment:ify;list-style:none}

.post-body ol > li:before{display:inline-block;content:counters(ify,'.')'.';margin:0 5px 0 0}

.rtl .post-body ol > li:before{margin:0 0 0 5px}

#toc li a{color:#4285f4;font-weight:normal}

.tocify-wrap{display:block;width:100%;clear:both;margin:0}

.tocify-inner{position:relative;max-width:100%;background-color:rgba(155,155,155,0.05);display:flex;flex-direction:column;overflow:hidden;font-size:14px;color:var(--title-color);line-height:1.6em;border-radius:4px}

a.tocify-title{position:relative;height:38px;background-color:rgba(155,155,155,0.05);font-size:16px;color:#344955;font-weight:700;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;padding:0 15px;margin:0;border-radius:4px}

a.tocify-title.is-expanded{border-radius:4px 4px 0 0}

.tocify-title:after{content:'\2261';font-size:16px;font-weight:400;margin:0 0 0 25px}

.rtl .tocify-title:after{margin:0 25px 0 0}

.tocify-title.is-expanded:after{font-weight:900}

a.tocify-title:hover{text-decoration:none}

#toc{display:none;padding:8px 15px;margin:0}

#toc ol{padding:0 0 0 15px}

.rtl #toc ol{padding:0 15px 0 0}

#toc li{font-size:14px;margin:7px 0}

#toc li a:hover{color:#4285f4;text-decoration:underline}


Bước 2: Thêm JS

Các bạn copy đoạn JS bên dưới dán trước thẻ đóng </body> và lưu lại

Đoạn JS<b:if cond='data:view.isSingleItem'>

  <script>

    //<![CDATA[

function shortCodeIfy(t,n,i){for(var e=t.split("$"),o=/[^{\}]+(?=})/g,c=0;c<e.length;c++){var a=e[c].split("=");if(a[0].trim()==n)return null!=(i=a[1]).match(o)&&String(i.match(o)).trim()}return!1}!function(t){"use strict";var n=function(n){return this.each(function(){var i,e,o=t(this),c=o.data(),a=[o],r=this.tagName,s=0;i=t.extend({content:"body",headings:"h1,h2,h3"},{content:c.toc||void 0,headings:c.tocHeadings||void 0},n),e=i.headings.split(","),t(i.content).find(i.headings).attr("id",function(n,i){return i||function(t){0===t.length&&(t="?");for(var n=t.replace(/\s+/g,"_"),i="",e=1;null!==document.getElementById(n+i);)i="_"+e++;return n+i}(t(this).text())}).each(function(){var n=t(this),i=t.map(e,function(t,i){return n.is(t)?i:void 0})[0];if(i>s){var o=a[0].children("li:last")[0];o&&a.unshift(t("<"+r+"/>").appendTo(o))}else a.splice(0,Math.min(s-i,Math.max(a.length-1,0)));t("<li/>").appendTo(a[0]).append(t("<a/>").text(n.text()).attr("href","#"+n.attr("id"))),s=i})})},i=t.fn.toc;t.fn.toc=n,t.fn.toc.noConflict=function(){return t.fn.toc=i,this},t(function(){n.call(t("[data-toc]"))})}(window.jQuery),$(".post-body b").each(function(){var t=$(this),n=t.text();n.toLowerCase().trim().match("{tocify}")&&(n=0!=shortCodeIfy(n,"title")?shortCodeIfy(n,"title"):"Table of Contents",t.replaceWith('<div class="tocify-wrap"><div class="tocify-inner"><a href="javascript:;" class="tocify-title" role="button" title="'+n+'">'+n+'</a><ol id="toc"></ol></div></div>'),$(".tocify-title").each(function(t){(t=$(this)).on("click",function(){t.toggleClass("is-expanded"),$("#toc").slideToggle(170)})}),$("#toc").toc({content:".post-body",headings:"h2,h3,h4"}),$("#toc li a").each(function(t){(t=$(this)).click(function(){return $("html,body").animate({scrollTop:$(t.attr("href")).offset().top-20},500),!1})}))});

    //]]>

  </script>

</b:if>


Bước 3 : Viết bài

Khi viết bài các thẻ làm tiêu đề mục lục của bài viết các bạn bôi đen đoạn đó và chọn

  • Tiêu đề lớn: Thẻ H1
  • Tiêu đề : Thẻ H2
  • Tiêu đề phụ: Thẻ H3
  • Tiêu đề nhỏ: Thẻ H4


Tạo mục lục bài viết cho blogspot

Bước 4: Xuất mục lục lên bài viết


Để xuất mục lục lên bài viết các bạn chèn {tocify} vào vị trí bất kỳ của bài viết ở chế độ Xem soạn thư sau đó bôi đen nó là được, Khi đó tiêu đề mục lục mặc định chữ Table of Contents

Để chỉnh sửa tiêu đề theo ý bạn thì thêm $title = {Mục lục} và bôi đen nó lại là được

Ví dụ tiêu đề hiển thị chữ Mục lục {tocify} $title = {Mục lục}

Các bạn lưu ý đoạn code bên dưới


$("#toc").toc({
  content: ".post-body",
  headings: "h2,h3,h4"
})

Trong đó thẻ .post-body là thẻ bao quanh bài viết của bạn
headings: "h2,h3,h4" các bạn cài các thẻ để nó tự động nhận

Kết luận

Như vậy là bạn đã tạo được mục lục bài viết của blogspot đơn giản, bao gồm mục lục con rất đẹp mắt.

Code được tách từ trang templateify

Nhận xét

Call
0868450305
Contact Me on Zalo