Dịch vụ nâng cấp, sửa lỗi, tối ưu, thiết kế blogspot

Hướng dẫn tạo nút Back to top cho blogspot

Hướng dẫn tạo nút Back to top cho blogspot

Cập nhật ngày Bởi
Sau đây mình Hướng dẫn tạo nút Back to top cho blogspot cho trang web đơn giản, Back to top lên đầu trang giúp cho người dùng truy cập dễ dàng điều hướng lên đầu trang của bạn.

Hướng dẫn tạo nút Back to top cho blogspot
Thêm CSS trước thẻ đóng </b:skin>.backtop{position:fixed;bottom:80px;right:40px;z-index:99;top:auto;width:50px;height:50px;line-height:50px;font-size:19px;font-weight:bold;text-align:center;display:inline-block;color:#fff;border-radius:5px;background:#000;text-decoration:none;opacity:0!important}
.backtop .icon-up{background-image:url(https://ift.tt/2VlQk9l}
.backtop:hover{background:#ffb416}
.backtop.show{opacity:1!important}


Thêm HTMLJS trước thẻ đóng </body><div class='backtop'><i class='icon-up'></i></div>
<script>
  //<![CDATA[
  $(window).scroll(function() {
    $(this).scrollTop() > 200 ? $('.backtop').addClass('show') : $('.backtop').removeClass('show')
  });
  $('.backtop').click(function() {
    return $("body,html").animate({
      scrollTop: 0
    }, 800), !1
  });
  //]]>
</script>

Các bạn lưu lại và kiểm tra kết quả trên trang blogspot của bạn. Lưu ý là blogspot của bạn phải sử dụng thư viện jQuery.

Nhận xét