Dịch vụ nâng cấp, sửa lỗi, tối ưu, thiết kế blogspot

Free Template Blogpsot Film API đẹp

Giới thiệu Template Blogpsot Film API Template Phim Responsive được mod từ template phim DISNEY của Võ Việt Hoàng Tên theme gốc: XuongAnime Premium Mod Đây là template blogspot đẹp . File mình share này mình đã tối ưu thẻ meta, làm gọn code ... Template hoạt động bằng cách get api phim từ goophim.com TÍNH NĂNG NỔI BẬT: Giao diện chuẩn responsive Lấy dữ liệu từ bên thứ 3 Slide post ở trang chủ Related Post ... HƯỚNG DẪN: + Trang get link phim: goophim.com + Mẫu bài đăng: <img id="mvi-thumb-data" src=""/> <br /><img id="mvi-cover-data" src=""/><br /> <img id="mvi-cover-data" src=""/> <a name='more'></a> <div id="mvi-status-data">[Tập 13 sắp chiếu / ...] </div><div id="mvi-desc-data"> Nội dung <br /></div><div id="mvi-genre-data">Shounen, Ecchi, Hành Động, Fantasy</div> <div id="mvi-actor-data"&g

Free Template Blogpsot Film API đẹp

Giới thiệu Template Blogpsot Film API

Template Phim Responsive được mod từ template phim DISNEY của Võ Việt Hoàng
Tên theme gốc: XuongAnime Premium Mod
Đây là template blogspot đẹp. File mình share này mình đã tối ưu thẻ meta, làm gọn code ...
Template hoạt động bằng cách get api phim từ goophim.com

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:
  • Giao diện chuẩn responsive
  • Lấy dữ liệu từ bên thứ 3
  • Slide post ở trang chủ
  • Related Post
  • ...

HƯỚNG DẪN:
+ Trang get link phim: goophim.com
+ Mẫu bài đăng:

<img id="mvi-thumb-data" src=""/>

<br /><img id="mvi-cover-data" src=""/><br />

<img id="mvi-cover-data" src=""/>

<a name='more'></a> <div id="mvi-status-data">[Tập 13 sắp chiếu / ...]

</div><div id="mvi-desc-data">

Nội dung

<br /></div><div id="mvi-genre-data">Shounen, Ecchi, Hành Động, Fantasy</div>

<div id="mvi-actor-data">pp_50095_Đang cập nhật</div>

<div id="mvi-director-data">pp_1254995_Đạng cập nhật</div>

<div id="mvi-country-data">qg_JP</div><div id="mvi-duration-data">23 phút</div>

<div id="mvi-res-data">Full HD</div>

<div id="mvi-year-data">2020</div>

<div id="mvi-trailer-data">https://www.youtube.com/watch?v=iWdzwLSu5H0</div>

<div id="mvi-link-data">

<id data-src="">Tập 1</id> <br />

<id data-src="">Tập 2</id> <br />

<id data-src="">Tập 3</id> <br />

<id data-src="">Tập 4</id> <br />

<id data-src="">Tập 5</id> <br />

<id data-src="">Tập 6</id> <br />

<id data-src="">Tập 7</id> <br />

<id data-src="">Tập 8</id> <br />

<id data-src="">Tập 9</id> <br />

<id data-src="">Tập 10</id> <br />

<id data-src="">Tập 11</id> <br />

<id data-src="">Tập 12</id> <br /> </div>

Xem thêm
Phiên bản:Miễn phí
Không bản quyền chân trang (new) Không hỗ trợ cao cấp
Tải template miễn phí ngay nhưng không có sự hỗ trợ cao cấp
Dịch vụ tăng traffic google người dùng thật

Nhận xét

Call
0868450305
Contact Me on Zalo