Dịch vụ nâng cấp, sửa lỗi, tối ưu, thiết kế blogspot

Free Goomsite AMP Responsive Blogger Template

Goomsite AMP Responsive Template là một template được mình RIP từ Goomsite với gần như đầy đủ chức năng. Đây là template đánh dấu sự trở lại blogger của mình vào cuối năm 2019 sau gần 2 năm bận việc nên bỏ blog. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TEMPLATE: TÍNH NĂNG GIAO DIỆN: Tính năng Test Layout Version 3 Widget Version 2 Reponsive Check Mobile Friendly Check Bài viết liên quan True AMP True 404 Page True

Goomsite AMP Responsive Blogger TemplateGoomsite AMP Responsive Template là một template được mình RIP từ Goomsite với gần như đầy đủ chức năng. Đây là template đánh dấu sự trở lại blogger của mình vào cuối năm 2019 sau gần 2 năm bận việc nên bỏ blog.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TEMPLATE:

Goomsite AMP Responsive Blogger Template

Goomsite AMP Responsive Blogger Template
TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:
Tính năng Test
Layout Version 3
Widget Version 2
Reponsive Check
Mobile Friendly Check
Bài viết liên quan True
AMP True
404 Page True
Xem thêm
Phiên bản:Miễn phí
Không bản quyền chân trang (new) Không hỗ trợ cao cấp
Tải template miễn phí ngay nhưng không có sự hỗ trợ cao cấp
Dịch vụ tăng traffic google người dùng thật

Nhận xét

Call
0868450305
Contact Me on Zalo